Tartalom betöltése...
HÍREK

Bánkúti búza program

 
AGR_PIAC_13-1-2013-0074
 
Projekt címe:
 „Régi búza genotípusok minőségének jellemzése és felhasználása a piacorientált nemesítésben”
Kedvezményezettek:
•    Szerencsi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•    Prebázis Termelő és Kutatás-Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
•    Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
•    Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
•    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A projekt megvalósítási időszak: 2013. 09. 01. – 2016. 08. 31.
A projekt összköltsége: 331 266 381 Ft
A támogatás összege: 243 753 472 Ft
A támogatás mértéke:49,96 %.

Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1007 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ;2. emelet

A projekt leírása:
A régi magyar búzafajták hagyományos minőségi előnyei nemzetközi szinten ismertek és elismertek. A korábbi minősítési szempontok a hozamhoz köthető paraméterek mellett első sorban a fehérje minőségétől függő technológiai tulajdonságokhoz és mérési módszerekhez kapcsolódtak. A minősítés szempontjai részben változtak, a fehérje minőség mellett a keményítő és nem keményítő jellegű szénhidrátok tulajdonságától függő paraméterek is a minősítés és minőségfejlesztés fókuszába kerültek. Ezen felül a táplálkozási szemlélet és a témában szerzett ismeretanyag bővülésével a búza funkcionális komponenseinek (pl. rostanyagok) táplálkozástani tulajdonságokat módosító szerepe is fontossá vált. A Bánkúti vonalak átvizsgálásán és génforrásként való felhasználásán túl, a már elindított nemesítési programok törzseiben is vizsgáljuk az említett komponenseket és célul tűzzük ki olyan fajtajelöltek azonosítását, melyek hordozzák valamely jó sütőipari vagy táplálkozástani minőséget meghatározó tulajdonság génjét. A szelekcióhoz molekuláris markereket is használunk, melyek azonosításában segítséget nyújthatnak a projektben tervezett genetikai vizsgálatok. Ennek keretében megtörténik két speciális fehérje összetételű vonal genom szekvenálása és az érés során végbemenő génexpressziós folyamatok vizsgálata. Ezen túl a kiválasztott fajták elit vetőmag szaporítása, termesztéstechnológiai módszertanának kidolgozása kis- és nagyparcellás kísérletekben, a genotípus és egyes környezeti tényezők hatásának vizsgálata, minősítő eljárások fejlesztése, valamint az összetétel és a minőség kapcsolatának tanulmányozása szintén a tervezett program része. Ilyen komplex szempontrendszer alapján a hagyományos fajták minősítése, valamint a genetikai háttér feltárása új perspektívát adhat a nemesítőnek és a termesztőknek. Reményeink szerint az eredményekre alapozva olyan fajtajelöltek születnek, melyek a hagyományos genetikai értékünk megőrzésével képesek megfelelni a modern minőségi és piaci elvárásoknak.